Bağış ve Bağışçılar

BAĞIŞLAR

Vakfımızın amacı, okul öncesi, ilk, orta ve yüksek öğretim bölümleriyle Galatasaray eğitim kurumlarının sürekliliğine, gelişmesine katkıda bulunmak, mensup ve mezunları arasında sosyal dayanışmaya katılımcı bir dinamizm kazandırmak. Türk toplumunun kültürel, bilimsel ve sosyal gelişmesine hizmet etmek, verimli, etkin ve yüksek düzeyde eğitim hizmetlerinin yerine getirilmesine katkıda bulunmak, eğitim çerçevesi içinde katılımcı bir sivil toplum hareketi yaratmaktır.

Vakfımız amacına Galatasaraylıların ve eğitim destekçilerinin bağışlarıyla ulaşmaktadır.

Bağışçı, sahibi olduğu menkul veya gayrimekulu sağlığında veya vefatından sonra gerçekleşmek üzere vasiyet düzenleyerek, şartlı veya şartsız olarak Vakfımıza bağışlayabilir.

Kullanımlarına göre bağışlar:

• Şartlı bağışlar: Amacımız doğrultusunda bağışlayanın şartına uygun olarak kullanılırlar.

 Şartsız bağışlar: Amacımız ve Vakıf yönetiminin iradesi doğrultusunda kullanılırlar.

Türlerine göre bağışlar:

• Ayni bağışlar: Tapu, kullanım hakkı, eşya, hizmet vs. gibi maddi olmayan bağışlardır.

• Nakdi bağışlar: Mal, para, altın, ziynet vs. gibi varlıkla ilgili bağışlardır.