Haberler

EŞİT TEMSİLLİ KOMİTE’NİN 31. TOPLANTISI, 18 HAZİRAN 2014 TARİHİNDE PARİS’TE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞTİ

14 Nisan 1992 tarihli Uluslararası Anlaşmanın 11.maddesi uyarınca Kurumun işleyişini sağlayan bir istişare birimi olarak kurulmuş olan Eşit Temsilli Komite'nin 31. Toplantısı, 18 Haziran 2014 tarihinde Paris'te Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşmiştir.

Toplantıya, Türk tarafından; Dışişleri Bakanlığı'nın temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın temsilcisi, Galatasaray Üniversitesi rektörü, rektör yardımcıları ve genel sekreteri, Vakıf genel müdürü Fransız tarafından; Dışişleri Bakanlığı temsilcileri, Milli Eğitim Bakanlığı temsilcileri, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne rektör yardımcısı ve Galatasaray Üniversitesi Fransız rektör yardımcısı katılmıştır.

Türk ve Fransız heyetler, 1992 yılı anlaşması çerçevesinde yürütülen ve devlet kurumları olan Galatasaray Üniversitesi ve Galatasaray Lisesi'ni kapsayan proje çerçevesinde, kültürel, dilbilimsel ve akademik işbirliğinde kaydedilen gelişmelerden memnuniyetlerini dile getirmiş olup, gelecekte de bu projeye destek ve bağlılıklarının devam edeceğini açıklamışlardır.Bütün ümidim gençliktedir.

Mustafa Kemal Atatürk