Haberler

GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ YANAN TARİHİ BİNASININ RESTORASYONU

Değerli Galatasaraylılar,

1-Binanın söküm ve temizlik işlemleri Eylül 2013’de tamamlanmıştır.

2-Temizlik ve söküm işlemlerinin tamamlanmasını takiben hazırlanmaya başlanan Rölöve, Restitüsyon ve Restorasyon Avan Projeleri tamamlanmış, İstanbul III Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne sunulmuş ve onayları alınmıştır :

Rölöve Projesi : 08.01.2014 tarihinde Kurula sunulmuş, 25.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Restitüsyon Projesi : 22.01.2014 tarihinde Kurula sunulmuş, 25.02.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Restorasyon Avan Projesi : GSÜ yönetimi ihtiyaç planı doğrultusunda hazırlan proje, 25.02.2014 tarihinde Beşiktaş Belediye Başkanlığı’na sunulmuş, alınan uygun görüşle Kurul’a başvurulmuştur. Proje 04.03.2014 tarihinde onaylanmıştır.

Kalemişi Proje ve Detayları : 04.03.2014 tarihinde ek olarak Kurula sunulmuştur.

3-Avan projeye uygun olarak çizilmeye başlanan Restorasyon Uygulama Projesi Nisan 2014’de tamamlanarak Kurula sunulacak ve Kurulun onayını takiben inşaata başlanacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

Galatasaray Eğitim VakfıBütün ümidim gençliktedir.

Mustafa Kemal Atatürk