Vergi Muafiyeti

Galatasaray Eğitim Vakfı'na Bakanlar Kurulu'nun 08/11/1982 gün, 8/5685 sayılı kararıyla vergi muafiyeti tanınmıştır. 
Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflara yıllık toplamı beyan edilecek gelirin % 5'ini (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'unu) aşmamak üzere, makbuz karşılığında yapılan bağışlar, gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden düşülebilir.

 

Siz de, Galatasaray Lisesi öğrencilerinin sosyal, kültürel, bilimsel ve sportif etkinliklerine destek olmak için Mektepli Fonu'na katkıda bulunabilirsiniz.

Detaylı Bilgi