Tarihçe

Galatasaray Eğitim Vakfı, 30 Aralık 1981 tarihinde kurulmuştur. Vakfın kurulmasında, 1970’li yıllarda Galatasaray Lisesi’nin karşı karşıya kaldığı ağır fiziki harabiyetin giderilmesi ve maalesef gerilemiş olan eğitim düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmıştır.

Vakfın kuruluştaki malvarlığı 5.000.000.-TL’dır. Bu rakam, Vergi Muafiyeti alınabilmesi için, 1982 yılı içinde 30.000.000.-TL ‘ya çıkarılmıştır. İleriki yıllarda bu rakam sürekli arttırılacaktır.

Vakfın ilk çalışma merkezi, Zincirlikuyu, Büyükdere Caddesi 145, TOFAŞ Han, Kat 3 adresinde bulunan TOFAŞ OTO TİCARET A.Ş. ve TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. Genel Müdürlük binasıdır. Vakfın bu adreste kurulmuş ve uzun yıllar faaliyet göstermiş olmasının sebebi, Vakıf Başkanı, iki Yönetim Kurulu Üyesi ve Vakıf Genel Sekreteri’nin anılan kuruluşlarda çalışıyor olmalarıdır.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın sağladığı bağış gelirlerinin tümünün amaçlar doğrultusunda kullanılabilmesi ve dolayısiyle faaliyetlerinde daha etkin olabilmesi için, hem Vakıf faaliyetleri ve hem de Vakfa bağış yapanlar açısından Kurumlar ve Gelir Vergisi yükümlülüğünden arındırılması gerektiğinden, Vakıf Yönetimi daha ilk çalışma yılında, Maliye Bakanlığı’na müracaatta bulunmuş ve Galatasaray Eğitim Vakfı’na Vergi Muafiyeti tanınmasını talep etmiştir. Bilahare sürdürülen temaslar ve incelemeler sonunda, Bakanlar Kurulu’nun 8.11.1982 tarihinde aldığı 8/5685 no.lu kararla Vakfa Vergi Muafiyeti tanınmıştır. Vakfa bu olanağın tanınmasından sonra, Vakıf tüm gelirlerini amaçları doğrultusunda sarfedebilmiştir. Ayrıca, Vakfa bağış yapan Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefi gerçek ve tüzel kişi ve kuruluşlar da, yapmış oldukları bağış karşılığında aldıkları tahsilat makbuzlarını işletmelerinde masraf olarak göstermişler ve vergilerinden düşmüşlerdir. Tabiatıyla, bu olanak ve ortam, Vakfın çalışmalarında mali açıdan büyük kolaylıklar sağlamış, böylece köklü, etkin ve büyük yatırımlar kolaylıkla yapılabilmiştir.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın faaliyetleri, sadece binaların onarılması, yeni tesisler kurulması, personel desteği sağlanması ile sınırlı kalmamıştır; öğrencilere yönelik olarak, kültürel etkinliklere büyük katkılarda bulunulmuş, yönlendirici bir rol oynanmış, diğer taraftan hem orta öğrenim ve hem de yurt içi ve yurt dışı yüksek öğrenim bursları verilerek, mali durumu yetersiz öğrencilere sürekli destek sağlanmıştır.

Galatasaray Eğitim Vakfı’nın kuruluşundan itibaren gösterdiği başarı performansı, yeni atılımları da beraberinde getirmiş, camiada yıllardan beri arzu edilen çok önemli bir projenin hayata geçirilmesi, yine Vakıf Yönetiminin büyük gayretleri sayesinde gerçekleştirilmiştir. Bu olay, 1992 yılında Galatasaray Üniversitesi’nin kurulmasıdır ve Galatasaray tarihinin hayati derecede önemli ve belki de en değerli bir aşamasıdır. Galatasaray Eğitim Vakfı Yönetimi, camianın bu arzusunun yerine getirilmesi için uzun bir süre önemli temaslar ve çalışmalarda bulunmuş, yurt dışı ve yurt içinde yüksek bürokrasi ile mutabakatlar sağlanmış ve nihayet Fransa Hükümeti ile Türk Hükümeti arasında imzalanan Uluslararası İkili Anlaşma Kuralları’na uygun olarak, bu önemli proje Türkiye’de bir Devlet Üniversitesi’nin kurulması şeklinde gerçekleşmiştir. Böylece Galatasaray Üniversitesi ilk öğretim okulu, lise, üniversite ve lisansüstü seviyelerinde eğitim veren , hem de yüce devletimizin bir eğitim kurumu olan dünyadaki ilk ve tek eğitim kurumu olmuştur. Kuruluş aşamasında ve bu aşamadan sonra, Galatasaray Üniversitesi’nin faaliyetlerini rahatça sürdürebilmesi için, Galatasaray Eğitim Vakfı maddi desteğini sürdürmeye devam etmiştir.

Galatasaray Eğitim Vakfı, verimli faaliyet ve yatırımlarını daha nice yıllar aynı özveri ve heyecan içinde, geleceğimiz olan, yarının bilim adamı, sanatçısı, edebiyatçısı, bürokratı, siyasetçisi ve iş adamı olacak olan bugünün Galatasaray gençliğine her türlü desteği sağlamayı sürdürecektir. Vakfın Galatasaray Camiası ile olan yakın ilişkileri de hiç kuşkusuz aynı hassasiyet ile devam edecektir.