Haberler

GALATASARAY LİSESİ MÜDÜRÜ PROF. DR. VAHDETTİN ENGİN'İN AÇIKLAMASINA KATILIYOR VE PAYLAŞIYORUZ.

Galatasaray Lisesi Müdürü'nün açıklaması
Galatasaray Lisesi kökleri 539 yıl geriye giden ülkemizin gözbebeği bir eğitim kurumudur. Bu tarz köklü eğitim kurumlarının örneği sadece Türkiye’de değil, Dünya’da da az bulunur. 1481 yılında Sultan II. Beyazıt tarafından Galatasaray Enderun Mektebi kurulmuş, sonrasında 1838 yılında II. Mahmud Galatasaray Tıbbiyesi’ni oluşturmuştur. 1868 yılında ise Mekteb-i Sultani, önceki eğitim kurumlarının devamı olarak, büyük beklentilerle kurulmuştur. Kuruluş felsefesinde o dönemde sayıları giderek artan misyoner mekteplerine karşı yerli ve milli bir okul oluşturma çabası yatar.
Bu okulda en iyi şekilde yetişecek gençler Avrupalılar ile olan münasebetlerinde onlarla başa çıkabilecek donanımda olmalıydılar. Nitekim böyle oldu. Galatasaray Lisesi gerek Osmanlı, gerekse Cumhuriyet dönemlerinde üst düzeyde donanımlı nesiller yetiştirdi. Bunlar ülkelerine çok değerli hizmetler verdiler. Osmanlı arşiv kayıtları bize gösteriyor ki, Galatasaray Lisesi’nin kuruluşu aşamasında Fransa’dan beş kuruş bile yardım alınmamıştır. Osmanlı Devleti Okulu tamamen kendi imkânlarıyla açmıştır. Fransa’dan ders müfredatı model olarak alınmakla beraber, ilave dersler konulmak suretiyle müfredata yerli motifler katılmıştır. Fen derslerine ilaveten Türkçe, Arapça, Farsça, Tarih, Coğrafya ve Din Dersi konulmuştur. Böyle yapılarak, Batıyı ve Doğuyu çok iyi tanıyan, aynı zamanda evrensel değerlere sahip nesillerin yetişmesi sağlanmıştır. Burada gençler her zaman fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür bir ortamda yetişmişlerdir. Bu gençler vatanseverlik duyguları üst düzeyde olarak, başta Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı olmak üzere vatan hizmetine koşmaktan, bu uğurda şehit olmaktan kaçınmamışlardır.
Cumhuriyetle beraber Mustafa Kemal Atatürk Mektebi dört defa ziyaret etmiş, Türkçe derslerine daha da ağırlık verilmesi yönünde talimat vermiştir. Atatürk her Galatasaraylı için saygı ve minnetle anılan bir kurtarıcıdır. Bu bağlamda her Galatasaraylı Cumhuriyet değerlerine yürekten bağlıdır. Çok kısa bir anlatımla Galatasaray Lisesi budur.
Galatasaray Lisesi’ne haksız ithamlarda bulunmak kimsenin haddi değildir.Galatasaray Topluluğu